Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
PERDOLAN 200 ML SIROOP
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER OTC
200 ml siroop voor kinderen met kerssmaak
Thumbnail image for https://media.medipim.be/media/450x450/07b330204f6742a94c81270b82f97eba.jpg
PERDOLAN 200 ML SIROOP
Thumbnail image for https://media.medipim.be/media/450x450/07b330204f6742a94c81270b82f97eba.jpg
https://media.medipim.be/media/450x450/07b330204f6742a94c81270b82f97eba.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

8,57 € Reserveer
CNK code: 3562170
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
  • NIET langdurig gebruiken zonder medisch advies
Specifieke vragen?
Werkzame bestanddelen
Meer info over

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en gelimiteerd tot de periode waarin de symptomen aanwezig zijn. Een arts dient geraadpleegd te worden, indien de pijn of koorts langer dan 3 dagen aanhoudt.

Hoe gebruiken en hoeveel?
De normale oraal in te nemen dosis voor kinderen bedraagt 15mg/kg per keer, tot maximaal 4 maal per dag. De maximale totale doses zijn 15 mg/kg per inname en 60 mg/kg/dag. Het gebruikelijke tijdsinterval tussen twee toedieningen is minstens 4 uur. Bij leverinsufficiëntie en bij patiënten met een alcoholprobleem moet de dosis worden verlaagd of het doseringsinterval verlengd.

Elke fles Perdolan siroop bevat een pipet met gradaties van 1 kg, equivalent met 15 mg paracetamol. 15 mg paracetamol komt overeen met de gebruikelijke eenheidsdosis per kg. Deze dosis mag tot 4 maal per dag worden toegediend. De pipet laat een dosering toe tot een lichaamsgewicht van 13 kg.

Opgelet met

  • Overgevoeligheid voor paracetamol of fenacetine of voor één van de andere hulpstoffen.
  • Ernstige nier- of leverinsufficiëntie.

Bewaren

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Algemeen

Perdolan is aangewezen bij het verlichten van pijn en koorts.

Bijwerking

  • Allergie voor paracetamol. Dit uit zich in huiduitslag of urticaria (netelroos). Wanneer u deze symptomen bij uw kind opmerkt, contacteert u best een arts. Verwittig ook uw apotheker wanneer uw kind allergisch is voor dit geneesmiddel.

Onze beste tips

Koorts

Koorst is in principe niet schadelijk. Het neemt meestal af wanneer men voldoende rust.
Omdat koorts zeer onaanganaam is, kun je eventueel een koortswerend middel innemen. De voorkeur gaat uit naar een geneesmiddel op basis van paracetamol. Deze stof heeft het minste neveneffecten ten opzichte van andere koortswerende middelen.

Wanneer kinderen last hebben van hoge koorts, kun je ze afkoelen in een lauw bad.
Het is zeer belangrijk dat je je kind voldoende laat drinken. Doordat ze zweten, verliezen ze meer water.
Soms kan hoge koorts bij kinderen leiden tot convulsies. Dit zijn oncontroleerbare samentrekkingen van de spieren. Indien mogelijk koel je het kind best af in een lauw bad (let op niet te koud).
In dit geval contacteer je ook best een dokter.

In sommige gevallen is het noodzakelijk een arts te raadplegen. 

Samenstelling

De werkzame stof in Perdolan siroop is paracetamol. Elke ml bevat 32 mg paracetamol.

De andere stoffen in Perdolan siroop zijn:
sucrose
niet-kristallijne sorbitol-oplossing 70% (E420)
macrogol 1500
propyleenglycol
glycerol
kersenaroma
natriumbenzoaat (E211)
anhydrisch citroenzuur (E330)
benzoëzuur (E210)
erytrosine (E127)
oranjegeel S (E110)
gezuiverd water